Продукти

SCAD

Обчислювальний комплекс для міцнісного аналізу конструкцій методом скінченних елементів

Кристал

Розрахунок елементів сталевих конструкцій

АРБАТ

Добирання арматури та експертиза елементів залізобетонних конструкцій

КАМІН

Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій

ДЕКОР

Розрахунок дерев’яних конструкцій

ЗАПРОС

Розрахунок елементів основ і фундаментів

УКІС

Аналіз стійкості укосів і схилів

ВеСТ

Розрахунок навантажень за нормами «Навантаження та впливи»

Моноліт

Проєктування монолітних ребристих перекриттів

КРОСС

Розрахунок коефіцієнтів постелі будівель і споруд на пружній основі

КОНСТРУКТОР ПЕРЕРІЗІВ

Формування та розрахунок геометричних характеристик перерізів з прокатних профілів і листів

КОНСУЛ

Побудова довільних перерізів і розрахунок їхніх геометричних характеристик на основі теорії суцільних стержнів

ТОНУС

Побудова довільних перерізів та розрахунок їхніх геометричних характеристик на основі теорії тонкостінних стержнів

СЕЗАМ

Пошук еквівалентних перерізів

КОМЕТА-2

Програма виконує розрахунок та проектування вузлів сталевих конструкцій

КоКон

Довідник з коефіцієнтів концентрації напружень та коефіцієнтів інтенсивності напружень

КУСТ

Розрахунково-теоретичний довідник проєктувальника

Магнум

Нормативний розрахунок носійних елементів конструкцій з холодногнутих профілів