ВеСТ

Розрахунок навантажень за нормами «Навантаження та впливи»

Програма ВеСТ призначена для виконання розрахунків, пов’язаних з визначенням навантажень і діянь на будівельні конструкції згідно з рекомендаціями СНіП 2.01.07-85* «Навантаження та діяння», KMK 2.01.07-96, СП 20.13330 і ДБН України В.1.2-2:2006 «Навантаження та діяння» з урахуванням зміни № 1 від 1 жовтня 2007. У програмі реалізовані лише випадки навантаження, які трапляються найчастіше, а також ті випадки, для яких виконання вимог нормативних документів пов’язане з достатньо складною логікою і які, як доводить досвід, найчастіше призводять до помилок.

Крім зазначеної функції ВеСТ певною мірою відіграє роль довідника, з допомогою якого можна уточнити деякі фактичні дані про районування території за навантаженнями та діяннями або одержати інші конкретні дані довідкового характеру.

Інформаційно-довідковий розділ програми містить такі режими:

Щільності — містить дані про щільності основних будівельних матеріалів;

Місцевість — використовується для визначення параметрів навантажень, які залежать від географічного положення майданчика будівництва;

Коефіцієнти — довідкові дані про значення коефіцієнта надійності за навантаженням γf;

Граничні прогини — довідкові дані про нормовані значення граничних прогинів і переміщень;

Терміни експлуатації (за ДБН) — довідкові дані з термінів експлуатації будівель та інженерних споруд;

Навантаження від транспортних засобів  — довідкові дані з вертикальних навантажень від транспортних засобів за СП 20.13330.

Розрахункові режими представлені таким набором:

Власна вага — режим дає можливість визначити значення навантаження від власної ваги багатошарового пакета з різних матеріалів, яка припадає на одиницю площі;

Тимчасові навантаження — встановлюються значення рівномірно розподілених тимчасових навантажень (повні та понижені значення) в різних приміщеннях згідно з вказівками СНіП, KMK, СП і ДБН;

Вітер — режим призначений для обчислення статичної компоненти вітрових навантажень для споруд різного типу;

Вітер. Пульсації— обчислення статичної компоненти вітрових навантажень для прямокутних у плані призматичних споруд та визначення коефіцієнта динамічності за методикою, реалізованою у вимогах СНіП, KMK та СП;

Повний вітер — обчислення вітрових навантажень з урахуванням динамічної дії пульсаційного складника для вертикальних призматичних і циліндричних споруд за ДБН;

Сніг — режим призначений для обчислення снігових навантажень для споруд різного типу з числа передбачених нормами проєктування;

Сніг. Двопрогінні будівлі — обчислення снігових навантажень для двопрогінних будівель різного типу з числа передбачених нормами проєктування;

Температура — режим призначений для встановлення температури діянь;

Ожеледь на дроти та троси— обчислення навантажень від ваги ожеледі і від дії вітру на дроти та троси, покриті ожеледними відкладами.

Інтерфейс

ВеСТ працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною  довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейса та правил роботи з програмою.