SCAD

Обчислювальний комплекс для міцнісного аналізу конструкцій методом скінченних елементів

Обчислювальний комплекс SCAD реалізований як інтегрована система міцнісного аналізу та проєктування конструкцій на основі методу скінченних елементів.

Спільне графічне середовище синтезу розрахункової схеми та аналізу результатів забезпечує необмежені можливості моделювання розрахункових схем від найпростіших до найскладніших конструкцій, задовольняючи потреби досвідчених професіоналів і залишаючись при цьому доступним для початківців.

Високопродуктивний процесор дозволяє розв'язувати задачі великої розмірності (сотні тисяч степенів свободи при статичних і динамічних впливах).

SCAD містить розвинену бібліотеку скінченних елементів для моделювання стержневих, пластинчатих, твердотільних и комбінованих конструкцій , модулі аналізу стійкості, формування розрахункових сполучень зусиль, перевірки напруженого стану елементів конструкцій за різними теоріями міцності, визначення зусиль взаємодії фрагмента з усією конструкцією, обчислення зусиль і переміщень від комбінацій завантажень. До складу комплексу введено програми добору арматури в елементах залізобетонних конструкцій і перевірки перерізів елементів металоконструкцій.

Система постійно розвивається, удосконалюються інтерфейс користувача та обчислювальні можливості, вводяться нові проєктувальні компоненти.

Відповідність СНіП підтверджена сертифікатом Держбуду Росії.

Обчислювальні можливості

 • висока швидкість розрахунку
 • розвинена бібліотека скінченних елементів
 • ефективні методи оптимізації матриці жорсткості

Моделювання конструкцій

 • розвинені графічні засоби формування та коригування геометрії розрахункових схем, опис фізико-механічних властивостей матеріалів, задання умов спирання та прилягання, а також навантажень
 • великий набір параметричних прототипів конструкцій, який містить рами, ферми, балкові ростверки, оболонки, поверхні обертання, аналітично задані поверхні
 • автоматична генерація довільної сітки скінченних елементів на площині
 • можливості формування складних розрахункових моделей шляхом складання з різних схем
 • широкий вибір засобів графічного контролю всіх характеристик розрахункової схеми
 • можливість роботи на сітці розбивних (координаційних) осей
 • розвинений механізм роботи з групами вузлів та елементів
 • формування розрахункової моделі шляхом копіювання всієї схеми або її фрагментів
 • імпорт геометрії іх систем ArchiCAD, HyperSteel, читання даних у форматах DXF, DWG

Результати

 • результати розрахунку відображаються як у графічній, так і в табличній формах
 • у графічній формі результати розрахунку переміщень виводяться у вигляді деформованої схеми, колірної і цифрової індексації значень переміщень у вузлах, а також ізополів та ізоліній переміщень для пластинчатих та об’ємних елементів, виконується анімація форм коливань для динамічних і процесу деформування для статичних завантажень
 • для стержневих елементів можуть бути одержані деформовані схеми з урахуванням прогинів, а також епюри прогинів для окремих елементів
 • зусилля в стержневих елементах представляються у вигляді епюр для всієї схеми або окремого елемента, а також колірною індикацією максимальних значень вибраного силового фактору
 • зусилля та напруження в пластинчатих та об’ємних елементах виводяться у вигляді ізополів та ізоліній в указаному діапазоні колірної шкали з можливістю одночасного відображення числових значень у центрах і вузлах елементів
 • графічне представлення результатів роботи постпроцесора добору арматури в елементах залізобетонних конструкцій у вигляді епюр для стержневих та ізополів чи ізоліній розподілу арматури для пластинчатих елементів
 • можливість локалізації результатів розрахунку в заданому діапазоні значень переміщень і силових факторів
 • результати розрахунку в табличній формі можуть експортуватися в редактор MS Word або електронні таблиці MS Excel
 • табличне представлення результатів може бути доповнене графічними матеріалами, відібраними в процесі створення розрахункової схеми та аналізу результатів
 • експорт результатів добору арматури в плитах і перекриттях в систему AllPlan

Проєктування

 • добір арматури в перерізах елементів залізобетонних конструкцій для стержневих і пластинчатих елементів за граничними станами першої і другої групи
 • перевірка носійної здатності та добір перерізів елементів сталевих конструкцій з прокатних профілів

Обмін даними з іншими програмами

SCAD забезпечує обмін даними з іншими програмами, використовуючи

 • універсальні формати (IFC, CIS/2, DXF, DWG);
 • формати даних програм Advance Steel (версія 2014, 2015, 2016), ANSYS, STAAD, Abacus, Femap, GMSH, NetGen;
 • плагіни для програм Revit (версія 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018), ArchiCAD (версія 16,17,18, 19, 20), Tekla (версія 18 19 20 21, 2016, 2017).

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.


Верифікаційні приклади