КУСТ

Розрахунково-теоретичний довідник проєктувальника

Програма-довідник КУСТ розроблена фірмою SCAD Soft і входить у систему SCAD Office. Вона призначена для розв’язання певного класу задач механіки, для яких в літературі подані аналітичні або достатньо точні наближені рішення. Незважаючи на те, що більшість цих задач може бути розв’язана з допомогою програми SCAD, використання програми КУСТ дозволяє одержати рішення без побудови розрахункових схем. Крім того, частина результатів може бути використана для задання даних при побудові скінченно-елементних моделей (наприклад, коефіцієнти розрахункової довжини, оцінки власних частот і т.ін.).

Усі розв’язувані програмою задачі об’єднані в такі групи:

  • стійкість рівноваги;
  • частоти власних коливань;
  • інші задачі про коливання;
  • статичні розрахунки;
  • допоміжні обчислення.

Інтерфейс

КУСТ працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.