КоКон

Довідник з коефіцієнтів концентрації напружень та коефіцієнтів інтенсивності напружень

Програма становить електронний довідник для визначення коефіцієнтів концентрації напружень. Розглянуті такі джерела концентрації напружень

  • Вирізи та виточки
  • Галтелі
  • Круглі отвори
  • Некруглі отвори

Крім того, у програмі передбачена можливість обчислення коефіцієнтів інтенсивності напружень для різних випадків напружено-деформованого стану за наявності тріщин.

Інтерфейс

КоКоН працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.