КРОСС

Розрахунок коефіцієнтів постелі будівель і споруд на пружній основі

Програма КРОСС призначена для визначення коефіцієнтів постелі для розрахунку фундаментних конструкцій на пружній вінклеровській основі на підставі моделювання роботи багатошарового ґрунтового масиву. Геологічна структура ґрунтового масиву передбачається довільною і відновлюється за даними інженерно-геологічних розвідок.

В основу розрахунку покладено запропонований в НДІОСП (В.Г.Федоровським) метод розрахунку осідань, заснований на пошаровому сумуванні з урахуванням структурної міцності ґрунту.

Розглядається майданчик будівництва, на якому розташована проєктована споруда та інші об’єкти (наявні будівлі, котловани), які впливають на неї у тому сенсі, що навантаження на ґрунт, передавані цими об’єктами, можуть призвести до осідань проєктованого фундаменту. Крім того, вважається, що відомі результати геологічних розвідок, які представлені у вигляді інформації про характеристики ґрунту в пробурених свердловинах.

Графічні інтерактивні засоби забезпечують формування довільних конфігурацій будівель на майданчику будівництва.

Інформація про розташування свердловин та характеристики ґрунту дозволяє побудувати на екрані розріз ґрунтового масиву.

Результат роботи програми становлять значення коефіцієнтів постелі в будь-якій точці основи проєктованої споруди.

Інтерфейс

КРОСС працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною  довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.