АРБАТ

Добирання арматури та експертиза елементів залізобетонних конструкцій

Програма АРБАТ призначена для добору й перевірки наявної арматури в елементах залізобетонних конструкцій (нерозрізні балки та колони), а також для обчислення прогинів в залізобетонних балках згідно з вимогами СНіП 2.03.01-84* «Бетонні та залізобетонні конструкції» або СНіП 52-01-2003, СП 63.13330, ДБН B.2.6-98:2009, STR 2.05.05:2005, KMK 2.03.01-96, EN 1992-1-1. Розрахунок виконується за граничними станами першої і другої групи для розрахункових сполучень зусиль (РСЗ), які вибирають автоматично залежно від заданих навантажень відповідно до вимог відповідних норм «Навантаження та впливи».

Добір та перевірки виконуються для залізобетонних конструкцій з важкого дрібнозернистого та легкого бетонів із застосуванням із застосуванням різної арматурної сталі.

Крім зазначених функцій АРБАТ виконує певною мірою і роль довідника, з допомогою якого можна уточнити деякі дані стосовно сортамента та характеристик арматури, нормативного і розрахункового опору бетону, коефіцієнтах умов роботи бетону і допустимих граничних прогинах.

Добір арматури в балці

У цьому режимі виконується добір арматури у багатопрогінних балках сталого перерізу (прямокутного, таврового або двотаврового) за граничними станами першої і другої групи (міцність та тріщиностійкість). Розглядається плоска робота балки. При цьому в перерізах діють такі силові фактори:
              М – згинальний момент;
              Q - поперечна сила.

Результат роботи становлять площі верхньої та нижньої повздовжньої арматури, а також площа і крок розташування стержнів поперечної арматури. Для прямокутного та двотаврового перерізів можна поставити вимогу, щоб армування було симетричним.

Добір арматури в однопрогінній балці

У цьому режимі виконується добір арматури в однопрогінних балках сталого перерізу (прямокутного, таврового або двотаврового) за граничними станами першої та другої групи (міцність та тріщиностійкість). Розглядається плоска робота балки. При цьому в перерізах діють такі силові фактори:
              М - згинальний момент;
              Q - поперечна сила.

Результат роботи становлять площі верхньої та нижньої повздовжньої арматури, а також площа та крок розташування стержнів поперечної арматури. Для прямокутного та двотаврового перерізів можна поставити вимогу, щоб армування було симетричним.

Добір арматури в колоні

У цьому режимі виконується добір арматури в колоні сталого перерізу (прямокутного, таврового, двотаврового, круглого або кільцевого) за граничними станами першої та другої груп (міцність і тріщиностійкість). При цьому в перерізах діють такі силові фактори:
              N - нормальна сила
              Мx и Мy - моменти у вузлах;
              Мкр - крутний момент;
              Q - поперечна сила.

Результат роботи становлять площі симетричної та/або несиметричної повздовжньої арматури, а також площа та крок поперечної арматури.

Добір арматури в перерізі

У цьому режимі виконується добір арматури за міцністю та тріщиностійкістю. Режим аналогічний описаним вище режимам добору арматури в конструктивних елементах (балка, колона, ...). Основна відмінність полягає в тому, що добір здійснюється на підставі зусиль у перерізі.

Опір з/б перерізів

У цьому режимі реалізується функція визначення носійної здатності будь-якого з передбачених у програмі поперечних перерізів залежно від положення площі і класу арматури, класу бетону, умов експлуатації та допустимої ширини розкриття тріщин.

У загальному випадку розрахунки виконуються на дію повздовжньої сили, згинальних моментів, крутного моменту та поперечних сил, які діють у головних площинах інерції. Переріз стержня перевіряється за такими факторами:

  • міцність при спільній дії повздовжньої сили та згинального моменту;
  • міцність при спільній дії повздовжньої та поперечної сил;
  • тріщиностійкість при спільній дії повздовжньої сили та згинального моменту.
  • тріщиностійкість при спільній дії повздовжньої та поперечної сил.

Прогин балки

У цьому режимі обчислюються прогини в армованій багатопрогінній балці, зумовлені деформацією згину та такі, що виникають під дією заданого навантаження. Розрахунок прогинів виконується для прямокутного, таврового та двотаврового перерізів згідно з вимогами СНіП, СП, КМК, STR, ДБН, ... . Визначення кривизни балки виконується з урахуванням тріщин у розтягнутій зоні.

Місцева міцність

Серія режимів дозволяє перевірити конструкцію на місцеве стискання, продавлювання та відрив. Крім того, є можливість провести експертизу закладних деталей, коротких консолей і шпонок.

Інтерфейс

АРБАТ працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.

Верифікаційні приклади