КАМІН

Розрахунок кам’яних і армокам’яних конструкцій

Програма призначена для перевірок носійної здатності конструктивних елементів кам’яних і армокам’яних конструкцій згідно з вимогами СНіП II-22-81, EN 1996-1-1, ДБН B.2.6-162:2010, KMK 2.03.07-98, СП 15.13330 і документів, виданих у розвиток та доповнення цих норм.

До складу перевірюваних елементів включені центрально та позацентрово навантажені стовпи різного поперечного перерізу в плані рядові, клинчаті та аркові перемички, а також залізобетонні балкові перемички, зовнішні та внутрішні стіни будівлі з прорізами і без прорізів, стіни підвалів.

Крім перевірки загальної міцності та стійкості елементів виконується експертиза місцевої міцності у місцях спирання балок, прогонів та інших елементів на стіни та стовпи.

Перевірки виконуються як для неушкоджених конструктивних елементів, так і для елементів, які мають тріщини у кам’яній кладці  і вогневі ушкоджені внаслідок діяння температури (наприклад, у результаті пожежі). Під час перевірок ушкоджених конструкцій використаний документ "Рекомендації з посилення кам’яних конструкцій будівель, споруд. ЦНДІСК ім.В.О. Кучеренка Держбуду СРСР».

Також перевіряється носійна здатність центрально і позацентрово навантажених елементів підсилених сталевими обоймами, та стін, ослаблених додатково утвореними прорізами.

Режими роботи програми можна умовно розділити на п’ять груп, у чотирьох з яких виконується експертиза (Кам’яні конструкції, Армокам’яні конструкції, Реконструйовані конструкції, Вузли спирання), а п’ята – є довідковою (Довідкова інформація).

Кам’яні конструкції

Режими цієї групи призначені для експертизи окремих конструктивних елементів кам’яних конструкцій. У нинішній версії програми до цих елементів включені: центрально стиснені стовпи, позацентрово стиснені стовпи, зовнішні стіни, стіни підвалів, перемички, крім того, перевіряється місцева міцність.

Армокам’яні конструкції

Режими цієї групи призначені для експертизи окремих конструктивних елементів армокам’яних конструкцій. До цих елементів включені: центрально стиснені армокам’яні стовпи, позацентрово стиснені армовані стовпи, армована зовнішня стіна будівлі, армована стіна підвалу, крім того, перевіряється місцева міцність армованих конструкцій.

Реконструйовані конструкції

Режими цієї групи призначені для експертизи окремих конструктивних елементів кам’яних конструкцій, у тім числі ушкоджених, підсилених сталевими обоймами. У нинішній версії до цих елементів включені: центрально стиснені стовпи, підсилені обоймами, позацентрово стиснені стовпи, підсилені обоймами, підсилені обоймами стіни будівлі, проріз у стіні.

Вузли спирання

Режими цієї групи призначені для детальної експертизи місць спирання балок, плит і ферм на кам’яні (у деяких режимах і на армокам’яні) стіни та стовпи. Також перевіряється міцність висячих стін у зонах спирання фундаментних балок на нерухомі опори.

По суті, у цих режимах перевіряється місцева міцність вузлів спирання, при цьому враховуються особливості конструктивних рішень місць спирання та статична схема конструкцій.

До таких елементів включені висячі стіни, спирання балок і плит на стіну, спирання балок та/або ферм на пілястри та стовпи.

Довідкова інформація містить об’ємні ваги кладок із цегли, природних та штучних каменів на важких розчинах, а також дані про класифікації ушкоджень кам’яної кладки.

Інтерфейс

КАМІН працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу..

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка включає опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.

Верифікаційні приклади