Кристал

Розрахунок елементів сталевих конструкцій

Програма призначена для виконання перевірок елементів та сполучень сталевих конструкцій на відповідність вимогам СНіП II-23-81* "Сталеві конструкції. Норми проєктування", ШНК 2.03.05-13 "Сталеві конструкції. Норми проєктування"СП 53-102-2004 «Загальні правила проєктування сталевих конструкцій», СП 16.13330 Актуалізована редакція СНіП II-23-81* «Сталеві конструкції», ДБН В.2.6-163:2010 і ДБН В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції", ШНК 2.03.05-13, STR 2.05.08:2005 та EN 1993. Крім того, при створенні програми використовувалися пов’язані з СНіП II-23-81* державні стандарти, "Посібник з проєктування сталевих конструкцій (до СНіП II-23-81*) / ЦНДІСК ім. Кучеренко" та деякі методологічні положення норм СНіП 53-1-96 "Сталеві конструкції Норми проєктування".

Можливості

У програмі реалізовані такі режими роботи:

Сталь – основним завданням є реалізація рекомендацій СНіП, ШНК, STR, СП, ДБН з вибору марок сталі. Крім того, видаються довідки про відповідність класів сталі за ГОСТ 27771-88 маркам сталі за ГОСТ або ТУ, а також довідкові дані про механічні характеристики.

Сортамент металопрокату – забезпечує перегляд сортаментів металопрокату з видачею всіх характеристик профілів.

Болти – використовується для перегляду сортаменту болтів зі вказівкою їх класу.

Граничні гнучкості – перегляд рекомендацій нормативних документів з призначення граничних гнучкостей.

Коефіцієнти умов роботи – перегляд і вибір значень коефіцієнтів умов роботи елементів.

Матеріали для зварювання – реалізовані вимоги СНіП, ШНК, STR, СП і ДБН у частині вибору матеріалів для зварних сполучень і в частині вибору розрахункових опорів зварних сполучень.

Граничні прогини – подані таблиці  нормативних документів "Навантаження та впливи" з обмеженнями на прогини елементів конструкцій.

Сортамент листової сталі – подана інформація про сортаменти листової сталі.

Високоміцні болти – тут подані розміри та характеристики високоміцних болтів, гайок і шайб.

Обвідні – визначаються невигідні сполучення багатьох навантажень, які діють на згинні елементи, будуються обвідні епюри моментів і поперечних сил.

Лінії впливу – побудова ліній впливу в багатопрогінних нерозрізних балках постійного поперечного перерізу.

Геометричні характеристики – обчислюються всі геометричні характеристики поперечного перерізу (включаючи секторіальні моменти інерції).

Розрахункові довжини – реалізовані рекомендації СНіП, ШНК, STR, СП, ДБН і Єврокод-3. У результаті роботи можна одержати значення коефіцієнта розрахункової довжини.

Опір перерізів – визначаються коефіцієнти використання обмежень для будь-якого з передбачених програмою типів поперечних перерізів при дії довільних зусиль. Крім того, будуються криві взаємодії для будь-яких допустимих комбінацій пар зусиль.

Болтові сполучення - для різних конструктивних рішень болтових сполучень визначаються коефіцієнти використання обмежень і будуються криві взаємодії допустимих комбінацій пар зусиль.

Фрикційні сполучення – аналогичний попередньому режиму, але з іншим набором конструктивних рішень на основі використання високоміцних болтів з контрольованим натягом.

Зварні сполучення - для різних конструктивних рішень зварних сполучень визначаються коефіцієнти використання обмежень і будуються криві взаємодії допустимих комбінацій пар зусиль.

Місцева стійкість – перевірка місцевої стійкості стінок і поясних листів згинних та стиснених елементів, при цьому не розглядаються підкранові балки, а також балки зі стінкою, підкріпленою повздовжніми ребрами.

Ферми – реалізуються всі необхідні перевірки елементів ферм на міцність, стійкість і граничну гнучкість для схем конструкцій, найбільш часто використовуваних на практиці. Встановлюються розрахункові значення зусиль та їхніх сполучень від задаваних вертикальних зовнішніх навантажень. Передбачений добір перерізів.

Елементи ферм - для окремого стержневого елемента, який є елементом ферменої конструкції, реалізуються всі необхідні перевірки на міцність та стійкість. Передбачений добір перерізів.

Балки - режим аналогічний попередньому, але орієнтований на аналіз і проєктування зварних і прокатних балок з різними умовами спирання.

Стояки - режим аналогічний попередньому, але орієнтований на аналіз і проєктування колон і стояків різного поперечного перерізу.

Опорні плити – розглядаються пластини, які складають базу колони, при різних варіантах їхнього облямування ребрами.

Нерозрізні балки - режим аналогічний режиму Балки, але стосовно багатопрогінної (до п’яти прогонів) конструкції, яка може мати консолі по кінцях.

Листові конструкції — визначаються коефіцієнти використання обмежень за міцністю та стійкістю листових конструкцій одного з трьох видів – кругових циліндричних або конічних оболонок, а також циліндричних панелей.

Зручний інтерфейс

Програма працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Документування роботи

Результати обчислень можуть бути представлені у вигляді ілюстрованого звіту, створюваного автоматично. Звіт передається в будь-який додаток Windows, асоційований з форматом RTF (наприклад, Word).

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.

Верифікаційні приклади