КОМЕТА-2

Програма виконує розрахунок та проектування вузлів сталевих конструкцій

Програма КОМЕТА-2 призначена для експертизи прийнятих проектних рішень та проєктування найбільш поширених типів вузлів стержневих металевих конструкцій будівель і споруд в промисловому та цивільному будівництві. Програма містить інформаційні режими, які виконують довідкові та допоміжні операції та розрахункові режими, які реалізують експертизу та проєктування вузлів.

За допомогою програми можна виконати як експертизу прийнятого раніше проєктного рішення згідно з вимогами СНіП II-23-81*, ШНК 2.03.05-13, СП 53-102-2004, СП 16.13330, ДБН В.2.6-163:2010, ДБН В.2.6-198:2014, EN1993-1-1:2005 і EN 1993-1-8: 2005, так і запроєктувати вузол на основі вибраного прототипа.

У програмі реалізований підхід, у якому при проєктуванні використовується набір параметризованих конструктивних рішень вузлів (прототипів). Параметри прототипа залежать від заданих умов проєктування (матеріалу, внутрішніх зусиль і т.ін.). У режимі проєктування для прийнятого технічного рішення вузла визначаються всі його параметри, які задовольняють нормативні вимоги, а також ряд конструктивних і сортаментних обмежень. Дані для автоматизованого проєктування вузлів становлять конфігурація або тип вузла, тип і розміри поперечних перерізів носійних елементів, які сходяться в даному вузлі, а також зусилля, які діють у цих елементах.

Результат роботи становить креслення вузла (у тому числі і у формтаті DXF) і дані про міцність його окремих елементів (деталей конструкції, зварних швів, болтів і т.ін.), представлені у вигляді набору коефіцієнтів використання обмежень. Останні дають можливість оцінити якість одержаного технічного рішення і, за бажання, прийняти рішення про зміну деяких з параметрів конструкції.

До пропонованої версії програми увійшли різні прототипи вузлів, включаючи жорсткі бази колон, які реалізують жорстке закріплення колони у фундаменті, шарнірні бази, стики балок, виконані за допомогою накладок або на фланцях, вузли ферм з парних кутиків и прямокутних (квадратних) труб, шарнірні та жорсткі вузли сполучення ригеля з колоною, типові вузли сполучення балок в одному рівні, виконані на болтах або за допомогою опорного кутика.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією , яка містить опис
користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.