ДЕКОР

Розрахунок дерев’яних конструкцій

Програма призначена для виконання розрахунків та перевірок елементів дерев’яних конструкцій та сполучень на відповідність вимогам СНіП II-25-80, KMK 2.03.08.98 або СП 64.13330. Крім того, у програмі передбачена можливість одержання довідкових даних, найчастіше використовуваних при проєктуванні дерев’яних конструкцій. Реалізовані в програмі розрахункові та інформаційні режими об’єднані в дві групи - Інформація та Розрахунок.

Група Інформація містить такі розділи:

Граничні прогини та деформації – подані дані з граничних прогинів елементів дерев’яних конструкцій різного призначення, а також величини граничних деформацій сполучень;

Щільності – дані зі щільності деревини різної породи за різних умов експлуатації;

Сортамент деревини – дані з пиломатеріалів хвойних порід (ГОСТ 24454-80);

Розрахункові опори – визначаються розрахункові опори елементів дерев’яних конструкцій залежно від умов експлуатації, породи деревини та ін. факторів;

Деревина – подаються дані про максимально допустиму вологість деревини, а також типи та марки потрібних клеїв (для клеєної деревини);

Граничні гнучкості – визначається гранична гнучкість для різного виду елементів дерев’яних конструкцій.

Група Розрахунок містить режими:

Геометричні характеристики – визначаються геометричні характеристики дерев’яних перерізів трьох видів - прямокутного, круглого і двотавра;

Розрахункові довжини – обчислюються розрахункові довжини для колон і стійок, які стоять окремо;

Опір сполучень  - визначається носійна здатність сполучень з різних сортів деревини на врубках або нагелях;

Опір перерізів - аналіз носійної здатності перерізів з клеєної та неклеєної деревини;

Нерозрізні прогони та Консольно-балкові прогони – перевірка прогонів різного виду прямокутного та круглого перерізів з клеєної і неклеєної деревини з міцності, стійкості та прогину;

Балки – перевірка звичайних і двосхилих балок з міцності, стійкості та прогину;

Стійки – реалізовний весь комплекс перевірок конструкції стійок та колон з міцності, стійкості та граничної гнучкості;

Елемент ферми - аналіз носійної здатності елементів ферми з гнучкості, міцності та стійкості;

Ферми – розрахунок та перевірка ферм різної конфігурації з міцності, стійкості та гнучкості;

Арки – перевірка міцності та стійкості арок з клеєної деревини прямокутного перерізу;

Крокви – у цьому режимі виконується перевірка конструкцій кроков;

Рами –у цьому режимі виконується перевірка рамних конструкцій.

Інтерфейс

ДЕКОР працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.

Верифікаційні приклади