ЗАПРОС

Розрахунок елементів основ і фундаментів

Програма призначена для виконання розрахунків та перевірок елементів основ і фундаментів на відповідність вимогам СНіП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004, СНіП 2.02.03-85 і СП 50-102-2003, СП 22.13330 та СП 24.13330, ДБН В.2.1-10:2009, KMK 2.02.01-98 та KMK 2.02.03-98. Крім того, у програмі передбачена можливість одержання довідкових даних, найчастіше використовуваних при проєктуванні основ і фундаментів. Реалізовані в програмі розрахункові та інформаційні функції об’єднані в групи за такими розділами: ФундаментиПаліПольові випробування  пальІнформація.

У розділі Фундаменти виконуються такі операції: визначення крену прямокутного в плані фундамента від діючих на нього навантажень; розрахунок основи за деформаціями прямокутних в плані стовпчастих і стрічкових фундаментів, а також жорстких плит; визначення коефіцієнтів жорсткості основи, яка складається зі скінченної кількості шарів, кожний з яких є лінійно-деформованим і сталим за товщиноюобчислення граничного під підошвою фундамента (розрахункового опору ґрунту).

До розділу Палі включено два інформаційні режими – Коефіцієнти умов роботи палі та Номенклатура паль, а також такі розрахункові режими: визначення носійної здатності палі, яка працює на вертикальне навантаження; визначення коефіцієнта запасу стійкості основи, мінімального та максимального згинального моменту та поперечної сили в перерізі палі, а також ряду інших характеристик палі; визначення осідання палі, яка працює на вертикальне навантаження.

Розділ Польові випробування паль містить розрахунок на визначення носійної здатності паль за результатами їх динамічних випробувань; визначення носійної здатності забивної (натурної) висячої палі, яка працює на стискальне навантаження, за результатами випробувань ґрунтів еталонною палею; визначення носійної здатності забивної (натурної) висячої палі, яка працює на стискальне навантаження, за результатами випробувань ґрунтів палею-зондом; визначення носійної здатності забивної (натурної) висячої палі, яка працює на стискальне навантаження, за результатами випробувань ґрунтів статичним зондуванням.

Довідкові режими забезпечують перегляд граничних значень вїдносної різниці осідань, крену і середнього або максимального осідання для споруд різного типу; дають інформацію про: розрахункові опори ґрунтів різного виду, подану в нормативних документах; характеристики ґрунтів, подані в СНіП, KMK, СП та ДБН; а також коефіцієнти умов роботи.

Інтерфейс

ЗАПРОС працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.