КОНСУЛ

Побудова довільних перерізів і розрахунок їхніх геометричних характеристик на основі теорії суцільних стержнів

Програма Консул призначена для формування перерізів, а також розрахунку їхніх геометричних характеристик, виходячи з теорії суцільних стержнів.

Графічні інтерактивні засоби забезпечують формування складних перерізів довільної форми з отворами та виконують функції згладжування кутів, коригування контуру перерізу та координат вершин, переносу групи вибраних вершин та ін. У програмі передбачений імпорт перерізів з файлів форматів DXF і DWG, а також робота з параметричними перерізами, заданими користувачем.

У результаті розрахунку можуть бути одержані такі характеристики: площа поперечного перерізу, значення моментів інерції, радіуси інерції, моменти опору, крутильні та секторіальні характеристики, координата центру згину.

Програма дозволяє одержати поля нормальних напружень, якщо задані внутрішні зусилля в перерізі.

Обчислені геометричні характеристики можуть бути використані в комплексі SCAD при заданні жорсткісних характеристик елементів.

Інтерфейс

Консул працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка включає опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.

Верифікаційні приклади