Магнум

Нормативний розрахунок носійних елементів конструкцій з холодногнутих профілів

Програма Магнум призначена для виконання конструктивних розрахунків і перевірок носійних елементів сталевих конструкцій, виконаних з холодногнутих профілів, на відповідність вимогам СП 260.1325800 і EN 1993.

У програмі Магнум реалізовані перевірні розрахунки носійних елементів стержневих конструкцій, для яких користувачем призначені тип перерізу і його розміри. У цьому випадку, коли переріз носійного елемента вибраний користувачем за певним сортаментом холодногнутих профілів, у програмі також реалізована і можливість добору профіля за сортаментом.

Можливості

Розрахункові режими реалізують всі нормативні перевірки носійних елементів з холодногнутих профілів на міцність, стійкість і деформативність:

 • Опір перерізів – суцільні, складені і наскрізні перерізи з холодногнутих профілів при дії в них довільних сполучень зусиль (включаючи бімоменти і моменти стисненого крутіння);
 • Ферми – конструктивні схеми шарнірно-стержневих систем покриттів, найбільш часто використовувані в практиці проєктування ЛСТК, з використанням складених або наскрізних перерізів з U-, С- і Σ-поідбних холодногнутих профілів, а також коритних профілів і складених перерізів зі спарених холодногнутих кутиків;
 • Балки – однопрогінні балки складених і наскрізних перерізів з U-, С- і Σ-подібних холодногнутих профілів з різними умовами спирання;
 • Нерозрізні балки – багатопрогінні балкові конструкції зі складеними та наскрізними перерізами з U-, С- і Σ-подібних холодногнутих профілів;
 • Нерозрізні прогони – багатопрогінні балки з холодногнутих профілів, що працюють як прогони покриття (у тім числі, як елементи горизонтальних вітрових ферм) з С- і Z-подібних профілів;
 • Стояки – колони складених і наскрізних перерізів з U-, С- і Σ-подібних холодногнутих профілів.

Довідкові та допоміжні режими:

 • Сталь – перегляд значень нормативного та розрахункового опорів сталей, використовуваних для носійних елементів з холодногнутих профілів;
 • Сортамент металопрокату – перегляд сортаментів холодногнутих профілів;
 • Коефіцієнти умов роботи  – перегляд і вибір значень коефіцієнтів умов роботи для конструкцій і носійних елементів з холодногнутих профілів;
 • Граничні прогини – перегляд нормативних обмежень на прогини;
 • Обвідні – визначення невигідних сполучень багатьох навантажень, які діють на згинні елементи, будуються обвідні епюри М і Q;
 • Лінії впливу – побудова ліній впливу в багатопрогінних нерозрізних балках;
 • Геометричні характеристики – обчислення геометричних характеристик поперечних перерізів з холодногнутих профілів;
 • Розрахункові довжини – обчислення розрахункових довжин стержневих елементів конструкцій залежно від їхніх умов закріплення.

Документування роботи

Результати обчислень можуть бути представлені у вигляді ілюстрованого звіту, створюваного автоматично. Звіт передається в будь-який додаток Windows, асоційований з форматом RTF (наприклад, Word).