УКІС

Аналіз стійкості укосів і схилів

Програма призначена для встановлення коефіцієнта запасу стійкості укосів і схилів. Як механізм втрати стійкості приймається механізм ковзання масиву, який зсувається, відносно нерухомої частини укосу. Опір зсуву по поверхні ковзання розраховується для статичних умов. Уздовж всієї поверхні витримується критерій руйнування ґрунту, прийманий у вигляді закону Кулона.

Реальне зсувне напруження, одержуване розрахунком, зіставляється з граничним опором зсуву, і результат цього порівняння виражається у вигляді коефіцієнта запасу стійкості K. Коефіцієнт запасу стійкості схилу (укосу) – це мінімальний з коефіцієнтів запасу стійкості по всіх можливих поверхнях ковзання, які задовольняють задані обмеження, закладені в методі розрахунку.

Вхідні дані містять:

  • Розміри зсувної ділянки схилу;
  • глибину заколу (якщо активним є маркер наявності заколу);
  • характеристики ґрунтів;
  • положення та характеристики свердловин;
  • навантаження, які діють на вказані ділянки схилу.

За результатами розрахунку може бути сформований звіт у форматі RTF.

Інтерфейс

УКІС працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.