Моноліт

Проєктування монолітних ребристих перекриттів

Програма Моноліт призначена для проєктування залізобетонних монолітних ребристих перекриттів, утворених системою плит і балок, які спираються на колони та (або) стіни. Система розроблена згідно з вимогами чинних норм (СНіП 2.03.01-84*. ГОСТ 21.501-93, ДСТУ Б А.2.4-7-95, ГОСТ 21.101-97, ДСТУ Б А.2.4-4-99, ГОСТ 7473-94, ДСТУ Б В.2.7-96-2000, ГОСТ 14098-91, СНіП 52-01-2003, СП 52-101-03, СП 63.13330).

Схема перекриття

Загальна схема перекриття компонується на ортогональній сітці вузлів, які мають послідовну нумерацію. Вузли розташовуються в місцях перетину конструктивних елементів перекриття – балок, стін, колон. Плити перекриття постійної товщини прийняті розташованими в рівні верхньої грані балок. Балки прямокутного перерізу (таврового з полицею у верхній грані) поділяються на другорядні, які сприймають рівномірно розподілене навантаження від плит перекриття, і головні, які несуть навантаження від другорядних балок перпендикулярного напрямку. Опорами перекриття слугують носійні стіни будівлі та (або) колони монолітного каркасу. При цьому умови спирання перекриття на стіни визначаються матеріалом стін: цегляних, які передбачають вільне безмоментне спирання балок і плит, і бетонних, монолітно зв’язаних з перекриттям, які забезпечують жорстке моментне сполучення балок і плит з опорною конструкцією. Усі носійні елементи споруди (стіни, колони, балки) можуть бути розміщені ексцентрично відносно осей, які з’єднують вузли розбивної сітки.

Сітки та каркаси

Ця версія програми передбачає армування конструкцій окремими стержнями (без відгинів), зварними каркасами та сітками, виготовлюваними з допомогою точкового зварювання з’єднань стержнів.

Результати

Результат роботи програми становить необхідний комплект робочих креслень перекриття: опалубний план з характерними перерізами, плани верхньої і нижньої арматури плити (розкладання арматурних сіток), арматурні креслення балок, креслення зварних каркасів і сіток, використаних для армування плит і балок, відомість деталей, відомості витрати сталі по балках, плитах і зведена, а також специфікації по балках, плитах і зведена, подаються необхідні примітки. У підсистемі передбачена повна уніфікація арматурних виробів.

Вихідні документи

Усі вихідні документи готуються в стандартному форматі більшості використовуваних друкувальних пристроїв А4, А3. Проте можна виводити їх і на пристрої іншого формату, а також Plotter.

Для доопрацювання вихідних документів передбачена можливість імпорту результатів у формати DXF - файлів системи AutoCAD .

Інтерфейс

Моноліт працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.