КОНСТРУКТОР ПЕРЕРІЗІВ

Формування та розрахунок геометричних характеристик перерізів з прокатних профілів і листів

Конструктор перерізів призначений для формування довільних складених перерізів зі сталевих прокатних профілів і листів, а також розрахунку їхніх геометричних характеристик, необхідних для виконання розрахунку конструкцій.

Для сконструйованого перерізу визначаються:

 • площа поперечного перерізу А;
 • значення моментів інерції Iy та Iz відносно центральних осей, паралельних координатним осям перерізу правої декартової системи координат Y і Z;
 • радіуси інерції iy та iz відносно тих же осей;
 • момент інерції при вільному крутінні It;
 • координати центру ваги;
 • значення кута нахилу головних центральних осей інерції (кут a між осями U та Y);
 • максимальний Iu і мінімальний Iv моменти інерції;
 • максимальний iu і мінімальний iv радіуси інерції;
 • максимальний Wu+ та мінімальний Wu- моменти опору відносно осі U;
 • максимальний Wv+ і мінімальний Wv- моменти опору відносно осі V;
 • ядрова відстань від осі U, відраховувана вздовж позитивного (аu+) і негативного  (аu-) напрямку осі V;
 • ядрова відстань від осі V, відраховувана вздовж позитивного (av+) і негативного (av-) напраямку осі U.

Обчислення виконуються за звичайними правилами опору матеріалів, при цьому момент інерції при вільному крутінні наближено визначений як сума моментів інерції вільного крутіння профілів, які складають переріз.

Складання

У Конструкторі перерізів реалізовані такі способи складання:

 • приєднання елемента одним з опорних вузлів до опорного вузла одного з елементів перерізу;
 • приєднання елемента одним з опорних вузлів до точки перерізу, заданої координатами Y і Z;
 • приєднання елемента шляхом суміщення ліній, які з’єднують дві опорні точки встановлюваного елемента, та активного елемента перерізу.

При використанні перших двох способів складання елемент включається до перерізу із заданою орієнтацією. При з’єднуванні по лінії орієнтація елемента в перерізі визначається орієнтацією ліній, по яких стикаються елементи.

Здійснюється постійний контроль габаритів складаного перерізу.

Звіт

За результатами розрахунку геометричних характеристик перерізу формується звіт. Звіт становить файл у форматі RTF (Rich Text Format). Після завершення формування автоматично викликається додаток, з яким асоційований формат RTF (наприклад, MS Word або WordPad).

Експорт результатів

Результати розрахунку геометричних характеристик можуть експортуватися в обчислювальний комплекс Structure CAD (версія 7.27 і вище), а також в систему для розрахунку та експертизи сталевих конструкцій КРИСТАЛ (версія 2.1 і вище).

Інформація про компоненти перерізу

Для прокатних профілів, використовуваних при формуванні перерізу, можуть бути одержана інформація про розміри.

Інтерфейс

Конструктор перерізів працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Конструктор перерізів споряджений докладною довідковою інформацією , яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.