СЕЗАМ

Пошук еквівалентних перерізів

Програма Сезам призначена для пошуку перерізу типу коробка, двотавр, тавр або швелер, який найбільш близько апроксимує заданий користувачем довільний переріз за геометричними характеристиками. Вихідний переріз може бути заданий як файл, одержаний в результаті роботи програм КонсулТонус і Конструктор перерізів, набором геометричних характеристик або як складений переріз з пропонованого в програмі набору прототипів (наприклад, два швелери, два двотаври і т.ін.).

Для заданого перерізу апроксимуються такі характеристики: площа, головні моменти інерції та моменти опору. При цьому враховуються вказані користувачем значення вагових коефіцієнтів.

Інтерфейс

Сезам працюэ в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною  довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.