ТОНУС

Побудова довільних перерізів та розрахунок їхніх геометричних характеристик на основі теорії тонкостінних стержнів

Програма Тонус призначена для формування перерізів, а також розрахунку їхніх геометричних характеристик, виходячи з теорії тонкостінних стержнів.

Графічні інтерактивні засоби забезпечують формування довільних (у тому числі відкрито-замкнутих) тонкостінних перерізів.

У програмі передбачений імпорт перерізів з файлів форматів DXF і DWG, а також робота з параметричними перерізами, заданими користувачем.

У результаті розрахунку можуть бути одержані такі характеристики: площа поперечного перерізу, значення моментів інерції, радіуси інерції, моменти опору, крутильні та секторіальні характеристики, координата центру згину.

Програма дозволяє одержати поля нормальних напружень, якщо задані внутрішні зусилля в перерізі.

Обчислені геометричні характеристики можуть бути використані в комплексі SCAD при заданні жорсткісних характеристик елементів.

Інтерфейс

Тонус працює в операційному середовищі Windows. Організація користувацького діалогу та елементи керування повністю відповідають цьому середовищу.

Help (Довідкова інформація)

Програма споряджена докладною довідковою інформацією, яка містить опис користувацького інтерфейсу та правил роботи з програмою.